เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
รูปกิจกรรมต่างๆ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ศิลปะ
หุ่นยนต์
โครงงานฯ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพละศึกษา
วิทยาศาสตร์
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย
รวมเกณฑ์เก่าของ สพฐ
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฐมวัย
หุ่นยนต์
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
โครงงาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 มิ.ย. 2559
23 มิ.ย. 2559
24 มิ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   แบบสอบถามความคิดเห็นงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
   
   
   
  ตารางการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ

ให้ยึดตารางการแข่งขันที่ประกาศในเว็บประจำการแข่งขันเป็นหลัก ไม่ยึดตาม ID Card

                                             ตารางการแข่งขัน
 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฐมวัย
หุ่นยนต์ สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
  โครงงาน
 
   หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน  

 
ประกาศการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์นิทรรศการ
 ประกาศการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์นิทรรศการออกจากอาคารศูนย์ประชุมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 12:02 น.
ประกาศลำดับการประกวดแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ลำดับการประกวดแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 14:36 น.
ประกาศ เรื่อง การผ่านเข้าออกศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ
ประกาศ เรื่อง การผ่านเข้าออกศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ
วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 01:44 น.
กำหนดการพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “หาดใหญ่วิชาการ”
กำหนดการพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “หาดใหญ่วิชาการ”
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีเปิด หาดใหญ่วิชาการ

 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 16:43 น.
ประกาศลำดับและตารางการแข่งขันโครงงาน
 ประกาศลำดับและตารางการแข่งขันโครงงาน หมายเหตุ : ในกรณีวันที่แข่งขันไม่ขึ้นบน ID Card ให้ยึดตามประกาศลำดับและตารางแข่งขันโครงงานตามเอกสารแนบของข่าวนี้
วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09:27 น.
แจ้งลำดับที่ทีมและเวลารายตัว การแข่งขันแอโรบิค ระดับ ป.1-ป.6
 แจ้งลำดับที่ทีมและเวลารายตัว การแข่งขันแอโรบิค ระดับ ป.1-ป.6
วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09:17 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  อปท.ใด ที่ยังไม่ได้ส่งแผ่น ซีดี เพลง   สำหรับกิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer  และ ฮูล่าฮูป   ให้ส่งภายใน 13 มิ.ย. 59  โดยถือตราประทับไปรษณีย์  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
วันพุธ ที่ 08 มิถุนายน 2559 เวลา 15:53 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มปฐมวัย
หัวข้อการแข่งขัน วาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย "หาดใหญ่เมืองแห่งความสุข  สนุกสนาน"
วันอังคาร ที่ 07 มิถุนายน 2559 เวลา 10:58 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ประกาศหัวข้อการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.1-3 การวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint หัวข้อ "เรารักในหลวง"
  • ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทีมเข้าแข่งขันทีมใด มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบทีม ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที

    อัพเดทเกณฑ์การแข่งขันตามมติที่ประชุม (27 พ.ค.59) ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ สามารถเปิดดูได้ ที่เกณฑ์การแข่งขันของกลุ่มสาระการงานอาชีพ
วันอังคาร ที่ 07 มิถุนายน 2559 เวลา 08:45 น.
หัวข้อสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 หัวข้อสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 หัวข้อ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
  • กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 หัวข้อ ถิ่นไทยงามสยามประเทศสู่เศรษฐกิจยั่งยืน
  • กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 หัวข้อ อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์  เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
วันจันทร์ ที่ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 22:08 น.
แผนผังหอประชุมนานาชาติ
หัวข้อสุนทรพจน์สำหรับสาระหมวดภาษาต่างประเทศ
ปฏิทินการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ในวันประชุมให้แต่ละ อปท. พิมพ์เกณฑ์การแข่งขันมาเอง
ในการสมัครเข้าแข่งขันมีขั้นตอนดังนี้
หนังสือเชิญอปท ทั้งภาคใต้เข้าประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ส่งข้อมูลรหัสผ่าน ระดับ อปท.
ปฏิทินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ www.hadyaivichakan.org
แบบฟอร์มขอแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม ข้อมูลด้าน ICT
คู่มือระเบียบข้อบังคับในการใช้ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้
 

 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเทศบาล 126
จำนวนโรงเรียน 344
จำนวนทีม 3,296
จำนวนนักเรียน 8,358
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,989
จำนวนกรรมการ 545
ครู+นักเรียน 13,347
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,892
ประกาศผลแล้ว 140/140 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
การเดินทางมายังสงขลา
แผนที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลนครหาดใหญ่
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พักในสงขลา
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 416
สัปดาห์นี้ 1,368
สัปดาห์ที่แล้ว 3,517
เดือนนี้ 3,337
เดือนที่แล้ว 13,425
ปีนี้ 910,350
ทั้งหมด 910,350